Thursday, February 04, 2016

Social and political elites

Un volum nou:


Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), ed. by Cristian Luca, Laurențiu Rădvan (and Alexandru Simon), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015 (coll. Studies in Russia and Eastern Europe, 12), 228+XV p.Wednesday, October 07, 2015

Iasi-oras al diversitatiiIaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, volum coordonat de Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, 375 p.

Content:

Laurențiu Rădvan, Categorii etnice în Iași (secolul al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea)

Petronel Zahariuc, Contribuții privitoare la istoria învățământului în Iași în perioada de trecere de la evul mediu la epoca modernă
Dan Dumitru Iacob, Evreii din Iaşi în secolului al XIX‑lea (aspecte demografice, sociale, culturale şi urbanistice)
Ionuț Nistor, Străini/minoritari în Iași la cumpăna secolelor XIX-XX
Lucian Leuştean, Diversitate etnică și confesională la Iași în perioada interbelică
Cătălin Botoşineanu, Minoritățile din Iași și învățământul primar, secundar și universitar în perioada interbelică
Dorin Dobrincu, Declinul diversității. Minorități etnice și religioase în Iași, 1944-1989 

 

Friday, March 06, 2015

Orase vechi, orase noi

Un nou volum de studii urbane: Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 397 p.

Google Books

Cuprins

English abstracts


Saturday, October 18, 2014

Volum omagial Ioan Caprosu


La Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a aparut recent volumul Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, editat de Victor Spinei, Laurențiu Rădvan si Arcadie M. Bodale.

Cuprins

Wednesday, February 15, 2012

Istoria oraselor

Laurentiu Radvan, Istoria oraselor din Tarile Romane in evul mediu, Iasi, 2011


Cuprins
Nota si Introducere
Concluzii
Detalii editura
Cartea pe Google Books (vizualizare partiala)


Sunday, January 29, 2012

Friday, February 05, 2010

Medieval towns BrillCuprins
Concluzii
Cartea pe Google Books


Reviewsengleza si romana; franceza: Journal of South-East European Studies (XLIX, 2011);
recenta: „Speculum”, Jul. 2012, vol. 87, no. 3, p. 918-919.

Cateva cuvinte despre editura Brill: Brill is one of the best international academic publishing house with offices in Leiden, the Netherlands and Boston, USA. Since 1683, Brill has produced excellent, high-quality publications in the Humanities, Law and STM. Alte detalii aici sau wiki.

Inainte de aparitia acestui volum, în limba română sau engleză, au fost publicate următoarele studii (cu subiecte integrate ulterior in volum):

Noi puncte de vedere privind începuturile oraşelor medievale ale Moldovei, în SMIM, 27 (2009), p. 279-310.

On the medieval urban economy in Wallachia, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Ştiinţe Economice”, 56 (2009), p. 489-501.

On urban economy in medieval Moldavia (the end of the 14th century – the former half of the 16th century), în "Historia Urbana", XVII (2009), p. 323-338.


 • New considerations on the administration, law, and relations with the ruler in medieval Moldavian towns, în “Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol Iaşi”, XLVI (2009), p. 107-125
 • Considerations regarding the urbanization process in Wallachia (13th-15th centuries), în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, I (2009), nr. 1-4, p. 45-62.
 • Note cu privire la structurile sociale şi etnice din oraşele Moldovei medievale, în Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (secolele XV-XIX), coord. Claudiu Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009, p. 26-38.
 • Cu privire la evoluţia oraşelor medievale de la sud de Dunăre, în vol. Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, ed. de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, p. 35-58.
 • Consideraţii privitoare la evoluţia oraşelor din Polonia medievală, în AIIADX, 45 (2008), p. 47-63.
 • Consideraţii istorice privitoare la evoluţia oraşelor din regatul Ungariei, în „Historia Urbana”, 1-2 (2008), p. 3-28.
 • Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto), în SMIM, 26 (2008), p. 271-283.
 • Introducere în istoria medievală şi pre-modernă a Iaşilor, în vol. Iaşi – memoria unei capitale, coord. Gh. Iacob, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2008, p. 11-46 (cu ilustraţii la p. 47-64).


 • Europa medievala

  Impreuna cu colegii Alexandru-Florin Platon si Bogdan-Petru Maleon am dat spre publicare un nou volum de istorie medievala a Europei Apusene, la Polirom.

  Google Books

  Detalii aici


  Tuesday, July 03, 2007

  Laurentiu Radvan


  Laurenţiu Rădvan

  Saturday, September 09, 2006

  Sumar carti / Content books

  -Sumar cărţi / Books content-

  Pentru studii vezi aici
  1. Laurentiu Radvan, At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, transl. by Valentin Cirdei, Brill, Boston, Leiden, 2010

  Cuprins pe larg aici
  [Reviewsengleza si romana]

  2. Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (Towns in Wallachia until the end of the XVIth century), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Iaşi 2004.
  - premiul "A. D. Xenopol" al Academiei Române, 2004 (acordat la 19 decembrie 2006).
  [check Google Books for a preview/vizualizare of the text]
  Introducere (p. 5)

  Partea I: Formarea oraşelor
  1. Istoriografia oraşului medieval şi fenomenul urbanizării în jurul spaţiului românesc (p. 17)
  2. Situaţia spaţiului sud-carpatic înainte de întemeierea Ţării Româneşti (p. 45)
  3. Formarea oraşelor din Ţara Românească (p. 65)

  Partea a II-a: Structuri instituţionale privitoare la oraşele din Ţara Românească
  1. Administraţia oraşelor; stadiul autonomiei urbane (p. 113)
  2. Evoluţia economică (p. 158)
  3. Structuri sociale şi demografice (p. 204)
  4. Componenţa etnică (p. 237)
  5. Raporturile cu domnia; reprezentanţii domniei în oraşe (p. 264)
  6. Moşiile oraşelor (p. 284)
  7. Înfăţişarea oraşelor (p. 313)

  Partea a III-a: Caracteristici ale oraşelor din Ţara Românească
  Argeş (p. 341); Brăila (p. 353); Bucureşti (p. 367); Buzău (p. 387); Cîmpulung (p. 395); Cornăţel (p. 413); Craiova (p. 419); Floci (p. 433); Gherghiţa (p. 442); Ocna Mare (p. 450); Piteşti (p. 455); Râmnicul Sărat (p. 462); Râmnicul Vâlcea (p. 468); Slatina (p. 479); Târgovişte (p. 483); Târgşor (p. 501); Târgul Jiu (p. 512)Concluzii (p. 520)
  Bibliografie (p. 527); [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_7gfsfb9]
  Abrevieri şi sigle (p. 559); Indice (p. 563).  3. Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2005.


  Regatul franc şi Imperiul Carolingian (secolele V-X) (p. 15)
  Regatele anglo-saxone şi Anglia după cucerirea normandă (secolele VII-XIII) (p. 71)
  Seniori şi vasali (p. 121)
  Imperiul şi papalitatea (secolele X-XIV) (p. 139)
  Biserica în Antichitatea târzie şi în Evul Mediu (secolele V-XIII) (p. 175)
  Cruciadele şi evreii (p. 223)
  Disputa dintre regnum şi sacerdotium. Metafora corpului politic (secolele XI-XV) (p. 247)
  Oraşul şi universităţile (p. 365)
  Atitudini, conduite şi sensibilităţi colective (p. 397)
  Reforma (secolul al XVI-lea) (p. 463)
  Bibliografie (p. 475)
  Indice (481).
  pentru cuprinsul detaliat vezi [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_6cxtcxw]
  4. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006.


  Studii

  Bogdan – Petru MALEON, Preliminarii la o istorie a clerului de mir orăşenesc din Moldova secolelor XV-XVI (p. 9)
  Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind atitudinea faţă de săraci înainte şi după Reforma religioasă la Cluj (p. 41)
  Petronel ZAHARIUC, Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească: mănăstirea Plumbuita (p. 57)
  Laurenţiu RĂDVAN, Boieri, orăşeni şi mănăstiri din zona oraşului Floci (sec. XVI-XVIII). Din secretele unei familii boiereşti mai puţin cunoscute (p. 73) [sau Despre Teodora, a doua sotie a spatarului Mihai Cantacuzino] [cu informatii inedite legate de familia Blagodescu/Arion si familia Cantacuzino, ambele din Tara Romaneasca]
  Claudiu NEAGOE, Ionuţ VASILOIU, Noi contribuţii privitoare la comunitatea catolică din Câmpulung-Muscel (secolele XVI-XVIII) (p. 103)
  Marius CHELCU, Drumuri şi oraşe în Moldova secolelor XVI-XVIII. Câteva observaţii (p. 145)
  Sorin IFTIMI, Timp medieval – timp modern. Primul orologiu din Moldova (Iaşi, 1640) (p. 171)
  Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Vechi şi nou în Iaşii din vremea lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Observaţii preliminare (p. 179)

  Documente

  Petronel ZAHARIUC, Nouă documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti (p. 205) cuprinde noua acte necunoscute emise de judetii orasului Bucuresti (perioada 1565-1593)
  Ioan CAPROŞU, Documente inedite privitoare la istoria oraşului Iaşi (1727-1767) (p. 223)
  Abstracts (p. 263).


  5. Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, ed. de Laurenţiu Rădvan, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2007
  [check Google Books for a preview/vizualizare of the text]


  CUPRINS
  NOTĂ
  Petronel ZAHARIUC, Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos (11)
  Gerd FRANCK, Un ctitor şi o ctitorie: Ion Golăi şi mănăstirea Golia (27)
  Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind statutul văduvelor în Cluj în perioada premodernă (53)
  Laurenţiu RĂDVAN, Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (67)
  Judit PÁL, Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (115)
  Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Despre vornicii de poartă şi atribuţiile lor în Iaşii secolului al XVIII-lea (131)
  Sorin IFTIMI, Turnul bisericii Sfântul Spiridon din Iaşi, un monument între două lumi (165)
  Claudiu NEAGOE, Tradiţionalism şi modernitate în societatea şi muzica românească (1750-1830) (183)
  Sorin ŞIPOŞ, Mărturii asupra oraşelor-cetăţi de la frontiera răsăriteană a Europei consemnate de ofiţerul francez Lazowski la sfârşitul secolului al XVIII-lea (241)
  Dan Dumitru IACOB, Balurile înaltei societăţi din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX‑lea (263)
  Carmen OPRESCU, Activitatea edilitară şi modernizarea oraşului Câmpulung Muscel (sfârşitul sec. XIX – prima parte a sec. XX) (325)
  ABSTRACTS (347)
  AUTORI (359)

  Pentru istoria orasului Iasi vezi si:

  Lista articole


  Lista articolelor

  1.                  Urban Elite in the Romanian Principalities of the Later Middle Ages, in Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), ed. by Cristian Luca, Laurențiu Rădvan (and Alexandru Simon), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015, p. 85-107.
  2.                  A Winding Road: Urban Autonomy in the Romanian Principalities between the Fourteenth and the Eighteenth Century, în Urban Liberties and Citizenship from the Middle Ages up to now, ed. Michel Pauly, Alexander Lee, Trier, Porta Alba Verlag, 2015, p. 171-184. ISBN 978-393-3701-503.
  3.                  Noi perspective asupra relațiilor dintre mănăstiri și orașe: cazul mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iași, în „Historia Urbana”, XXIII (2015), p. 203-238.
  4.                  „Arestuitele ţigănci” de la Iaşi şi implicaţiile colective ale unui furt la drumul mare din 1830, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXI (2015), p. 229-247.
  5.                  Categorii etnice în Iași (secolul al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea), în Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, vol. coord. de Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, p. 7-77.
  6.                  Mănăstiri și orașe în țările române: evoluții în secolele XIV-XVII, în Historia Urbana”, XXII (2014), p. 85-116. [în CEEOL, Scopus]
  7.                  Locuri și oameni din Iași. Considerații cu privire la începuturile Podului Roș, în  “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LX (2014), p. 321-349 (împreună cu Mihaela Rădvan). [în CEEOL].
  8.                  Primul târgușor din Moldova: Târgușorul Nicolina, în Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 119-173.
  9.                  Cu privire la șesul Bahluiului, valea Nicolinei și începuturile Târgușorului de lângă Iași, în Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, ed. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 523-546.
  10.              Urban Space in the Romanian Principalities of the Middle Ages. Organized or random development?, în vol. Cities and Their Spaces. Concepts and Their Use in Europe, ed. Michel Pauly, Martin Scheutz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2014 (Städteforschung collection, vol. 88), p. 77-87, ISBN 978-3-412-22127-0.
  11.              The emergence of the medieval towns in the Romanian Principalities and Romanian historiography of the twentieth century, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, LI (2014), p. 45-58 [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
  12.              German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities, în vol. Government and Law in medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, ed. Martyn Rady, Alexandru Simon, Londra, UCL – School of Slavonic and East European Studies, 2013, p. 43-53.
  13.              Contribuții la istoria unui vechi oraș al Moldovei: Bârlad, în The Steppe Lands and the World Beyond Them. Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th birthday, ed. Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 543-561.
  14.              Cu privire la organizarea spaţiului urban în Ţara Moldovei în evul mediu, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LIX (2013), p. 61-98 (împreună cu Mihaela Rădvan). [în CEEOL]
  15.              Considerations on the townspeople' attitudes and reactions to the central power: the case of the Romanian principalities, în “Historia Urbana”, XXI (2013), p. 235-244. [în SCOPUS, revistă CNCS-B]
  16.              Negru Vodă și formarea orașelor din Țara Românească, în Lumea orașului. Cercetări de istorie urbană, coord. Simion Câlția, București, Editura Universității din București, 2013, p. 37-61.
  17.              Changes in Wallachian towns at the beginning of the modern times. A case study: the role of the military servants, în  AIIC 2013, Conference Proceedings, vol. 2, European Scientific Institute Publishing, 2013, p. 715-722.
  18.              Schimbări în orașele din Țara Românească la finele evului mediu. Studiu de caz: roșii și slujitorii (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – a doua jumătate a secolului al XVII-lea), în „Revista Istorică”, XXIII (2013), nr. 5-6, p. 505-529 [revistă ERIH-INT2].
  19.              Mircea Ciobanul și „așezarea” orașului București, în „Aut viam inveniam aut faciam”. In honorem Ștefan Andreescu, vol. ed. de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 101-120.
  20.              Foreign merchants in Iași (17th-18th centuries), în “Istros”, 18 (2012), p. 453-480 [ISSN 1453-6943] [revistă ERIH-INT2] [în CEEOL].
  21.              Cu privire la cămătarii turci din orașele Moldovei și practicile lor (a doua jumătate a sec. XVII – a doua jumătate a sec. XVIII), în Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX), volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 180-205.
  22.              On usury and usurers in Moldavia: the Turkish usurers (latter half of the 17th century–latter half of the 18th century), în “Istros”, 17 (2011), p. 193-212. [ISSN 1453-6943] [revistă ERIH-INT2] [în CEEOL]
  23.              New perspectives on the process of urbanization in medieval Moldavia, în “Colloquia. Journal of Central European History”, XVIII (2011), p. 27-50 [revistă CNCS-B].
  24.              Coloniștii germani, fondarea orașelor din țările române și metamorfozele istoriografiei românești din secolul XX, în „Historia Urbana”, XIX (2011), p. 119-140. [în CEEOL] [revistă CNCS-B]
  25.              Historical Tradition, Legend and Towns in the Moldavian Chronicles, în „Transylvanian Review”, XIX (2010), supliment nr. 5/2, p. 41-64. [ISI-Social Science] [revistă CNCS-A]
  26.              The “Central-European Urban Model” and the Emergence of Towns in Wallachia from the Fourteenth to the Sixteenth Century, în “East Central Europe” (Leiden: Brill), 37 (2010), p. 1-30. [în SCOPUS, EBSCO host]
  27.              Cu privire la începuturile orașelor din Ţara de Jos a Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVIII (2010), p. 49-70. [revistă CNCS-B] [în CEEOL]
  28.              Câteva consideraţii privitoare la statutul mișeilor din orașele medievale din Ţara Românească, în „Historia Urbana”, XVIII (2010), p. 17-26. [în CEEOL]. [revistă CNCS-B]
  29.              Between Free Passage and Restriction. Roads and Bridges in the Towns of Wallachia and Moldavia (16th-18th century), în Towns and Communication, vol. 1, Communication in Towns, vol. ed. de Neven Budak, Zagreb, Leykam International și International Commission for the History of Towns, 2009, p. 101-116 [ISBN 978-953-7534-18-9] [ISBN for ed. 2011 978-193-560-3030].
  30.              Noi puncte de vedere privind începuturile orașelor medievale ale Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVII (2009), p. 279-310 [revistă CNCS-B] [în CEEOL]
  31.              On the medieval urban economy in Wallachia, în “Analele Știinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași. Știinţe Economice”, 56 (2009), p. 489-501 [în EBSCO].
  32.              New considerations on the administration, law, and relations with the ruler in medieval Moldavian towns, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLVI (2009), p. 107-125 [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
  33.              Considerations regarding the urbanization process in Wallachia (13th-15th centuries), în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, I (2009), nr. 1-4, p. 45-62.
  34.              On urban economy in medieval Moldavia (the end of the 14th century – the former half of the 16th century), în „Historia Urbana”, XVII (2009), p. 323-338. [în CEEOL] [revistă CNCS-B]
  35.              Domni și orașe în Ţara Românească în evul mediu. Raporturi de putere (unele aspecte privind „orașele noi”), în vol. Ideologii politice și reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon și Liviu Pilat, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 229-243.
  36.              Cu privire la evoluţia orașelor medievale de la sud de Dunăre, în vol. Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române și bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, ed. de Petronel Zahariuc, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 35-58.
  37.              Considerations  regarding  the  social  and  ethnic  structures  in  the  medieval  Moldavian  towns, în vol. Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu, ed. de Cristian Luca și Ionel Cândea, București, Brăila, Editura Academiei, Editura Istros, 2009, p. 301-310.
  38.              Consideraţii istorice privitoare la evoluţia orașelor din regatul Ungariei, în „Historia Urbana”, XVI (2008), nr. 1-2, p. 3-28 [în CEEOL] [revistă CNCS-B].
  39.              Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto), în "Studii și materiale de istorie medie", XXVI (2008), p. 271-283 [revistă CNCS-B] [în IMB] [în CEEOL].
  40.              Consideraţii privitoare la evoluţia orașelor din Polonia medievală, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLV (2008), p. 47-63 [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
  41.              Introducere în istoria medievală și pre-modernă a Iașilor, în vol. Iași – memoria unei capitale, coord. Gh. Iacob, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 11-46 (cu ilustraţii la p. 47-64).
  42.              Drumuri de ţară și drumuri de oraș în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII, în Orașul din spaţiul românesc între Orient și Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 67-114.
  43.              Noi interpretări cu privire la raporturile comerciale dintre Ţara Românească și Brașov (a doua jumătate a sec. XIV – începutul sec. XVI), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLIII-XLIV (2006-2007), p. 37-46. [revistă CNCS-B] [în CEEOL] [în IMB]
  44.              Privilegiile și autonomia urbană în Ţara Românească până în secolul al XVI-lea, în Orașe și orășeni / Városok és városlakók, ed. de Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikõ (red.), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 148-168. [în IMB]
  45.              Boieri, orășeni și mănăstiri din zona orașului Floci (secolele XVI-XVIII). Din secretele unei familii boierești mai puţin cunoscute, în Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii și documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 73-101.
  46.              Cu privire la geneza orașului medieval: istoriografie, definiţii și terminologie, în „Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, serie nouă, Istorie”, LI (2005), p. 7-21.
  47.              Euroregiunea Siret-Prut-Nistru – repere istorice, în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, coord. Ion Talabă ș. a., Iași, Editura Performantica, 2005, p. 34-37.
  48.              Contribuţii privitoare la formarea orașelor din Ţara Românească, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLI (2004), p. 97-119. [revistă CNCS-B] [în IMB].
  49.              Observaţii privitoare la evoluţia Craiovei în secolele XV-XVII, în „Historia Urbana”, XII (2004), nr. 1-2, p. 95-109. [revistă CNCS-B] [în IMB] [în CEEOL]
  50.              Catolicii din orașele Ţării Românești în a doua jumătate a secolului al XVI – lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea, în „Revista de Istorie Socială”, VIII-IX (2003-2004), p. 81-111.
  51.              Contribuţii la problema identificării portului medieval Drinago, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 de ani, vol. îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu și Gheorghe Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 75-85.
  52.              Din relaţiile lui Ștefan cel Mare cu Ţara Românească, în Ștefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, vol. ed. de Petronel Zahariuc și Silviu Văcaru, Iași, Editura Alfa, 2003, p. 269-284 [în IMB].
  53.              Cu privire la patriciatul și "săracii" din orașul medieval din Ţara Românească (secolele XIV-XVI), în „Historia Urbana”, XI (2003), nr. 1-2, p. 49-72. [în IMB]
  54.              Moșiile orașelor din Ţara Românească în secolele XIV-XVI, în „Cercetări Istorice”, XXI-XXIII (2002-2004), p. 163-188.
  55.              Noi consideraţii privitoare la începuturile orașului Târgșor, în In honorem Ioan Caproșu, vol. îngrijit de Lucian Leuștean, Maria Magdalena Székely, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 131-146.
  56.              Cu privire la geneza orașului medieval românesc din spaţiul extracarpatic, în “Cercetări istorice”, XVIII-XX (1999-2001), p. 157-167.
  57.              Consideraţii privitoare la administraţia orășenească din Ţara Românească (sec. XIV-XVI), în "Historia Urbana", VII (1999), 1-2, p. 131-143. [în IMB; pusă greșit la 2002].
  58.              Cu privire la evoluţia istorică a Târgoviștei (sec. XIV-XVI), în “Ioan Neculce”, Iași, IV-VII (1998-2001), p. 7-35. 
  59. Consideraţii privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședinţă domnească din Ţara Românească, în “Cercetări Istorice”, Iași, XVII (1998), 2, p. 95-112.