Wednesday, May 25, 2022

Istoria ca pasiune. Volum Platon

Istoria ca pasiune. Studii oferite profesorului Alexandru-Florin Platon la împlinirea a 65 de ani, volum editat de Petronel Zahariuc, Laurențiu Rădvan și Liviu Pilat, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, 910 p., ISBN 978-606-714-698-1


Saturday, December 05, 2020

Planurile orasului Iasi

 Planurile orașului Iași în arhive străine / The City Plans of Iași în Foreign Archives. With Mihai Anatolii Ciobanu (București/Heidelberg: Dar Publishing & Herlo Verlag, 2020), 144 p.+ 6 plans ISBN 978-3-948-670-221


 

Monday, December 16, 2019

Orasul si Biserica


Orașul și Biserica: patrimoniu, oameni, activități (secolele XV-XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 347 p. ISBN 978-606-714-561-8.


Thursday, February 04, 2016

Social and political elites

Un volum nou:


Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), ed. by Cristian Luca, Laurențiu Rădvan (and Alexandru Simon), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015 (coll. Studies in Russia and Eastern Europe, 12), 228+XV p.Wednesday, October 07, 2015

Iasi-oras al diversitatiiIaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, volum coordonat de Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, 375 p.

Content:

Laurențiu Rădvan, Categorii etnice în Iași (secolul al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea)

Petronel Zahariuc, Contribuții privitoare la istoria învățământului în Iași în perioada de trecere de la evul mediu la epoca modernă
Dan Dumitru Iacob, Evreii din Iaşi în secolului al XIX‑lea (aspecte demografice, sociale, culturale şi urbanistice)
Ionuț Nistor, Străini/minoritari în Iași la cumpăna secolelor XIX-XX
Lucian Leuştean, Diversitate etnică și confesională la Iași în perioada interbelică
Cătălin Botoşineanu, Minoritățile din Iași și învățământul primar, secundar și universitar în perioada interbelică
Dorin Dobrincu, Declinul diversității. Minorități etnice și religioase în Iași, 1944-1989